person_outline

EN FI FR DE IT PL PT ES SV TR

Otizm Birimleri Nedir?

Bir "otizm birimi" amacı Otizm Spektrum Bozukluğu olan (OSB'li) öğrencilerin anlayışını geliştirmek ve fiziksel olarak bulunduğu ana merkezin faaliyetlerine katılımlarını kolaylaştırmak için yapılandırılmış ve öngörülebilir bir ortam yaratmak olan çok geniş kapsamlı ve özel bir sınıftır. Otizm spektrum bozukluğu veya sosyal iletişim bozukluğundan kaynaklanan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bulunduğu özel eğitim birimidir.

Bu okullaşma modelinde, özel eğitim alt sınıflarında ve örgün eğitim kurumu bünyesinde harcanan süre zarfında otizme özgü destek çok çeşitli şekilde bir dizi eğitim içeriğiyle sağlanabilir. Bu özellik zihinsel engeli olan otizmli bireyler için oldukça faydalıdır ve otizmli öğrencilerin herhangi bir zihinsel engeli olmayan diğer çocuklarla mümkün olduğunca çok fazla faaliyet (beden eğitimi, boş zaman etkinlikleri, müzik, yemek v.b) paylaşmalarına ve otizm alt sınıflarında da gereken ekstra desteği almalarına imkân sağlar.

Otizm birimleri bir öğrencinin hafif düzeyde zihinsel engelli olması durumunda öğretmenlerden bir tanesinin (ya da öğretim destek personelinden bir tanesinin) bu öğrenciye örgün eğitim kurumundaki sağlıklı öğrencilerle birlikte ders işlemelerinde gereken desteği sağlamak için yanlarında bulunmalarına imkan sağlayan esnek bir yöntemdir.

İdeal olarak bu yöntem otizmli bireyler için izole edilen bir alan değil, bu bireylerin okulun tüm faaliyetleriyle tamamen bütünleşmelerine imkan sağlayan, örgün eğitim kurumu içindeki kaynakların küçük bir merkezi olarak tasarlanmıştır.

Bu okullaşma modeline verilen isim bölgeden bölgeye farklılıklar göstermesine rağmen, Otizm Birimleri Avrupa genelinde oldukça yaygındır. Kullanılan bazı isimler: sabit sınıflar, açık sınıflar, iletişim ve dil sınıfları, otizm sınıfları ve pek çok diğer isimlerdir.

Bu okullaşma modeline verilen isim bölgeden bölgeye farklılıklar göstermesine rağmen, Otizm Birimleri Avrupa genelinde oldukça yaygındır. Kullanılan bazı isimler: sabit sınıflar, açık sınıflar, iletişim ve dil sınıfları, otizm sınıfları ve pek çok diğer isimlerdir.

Ortaklarımız

 

Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimi için verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriklerin onaylandığı anlamına gelmez ve burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından Komisyon sorumlu tutulamaz. 

İnternet bağlantısı yok