person_outline
EN FI FR DE IT PL PT ES SV TR

Filtreleme ve Arama

Anahtar kelime

Gol

Müfredat alanı

Öğrencilerin yaş aralığı

Yazar

İyi Uygulamalar

Çevirmek istediğiniz dili seçin

Renkleri Eşleştiriyorum

Hazır bulunuşluk düzeyi uygun hale getirildiğinde uygulanması eğlenceli bir etkinlik. Öğrenci eline aldığı ponponun rengini söyleyerek uygun bölümde biriktirir. Bir renkteki ponpon bitince diğer renge geçerek aynı işlemi devam ettirir.

Renkli balıklar

Masaya renkli balıklar dizilir öğrenciden,renkli balığı rengine uygun renk skalalasına yerleştirmesi istenir.Öğrenci bunu yaparken renkleri tanır el göz kordinasyonu gelişir ince kas gelişimi gelişir öğrencinin düzeyini göre renk skalasına sayılar da eklenebilir.

Kişisel özerklik geliştirmek

Otizmli çocuklara yaşam becerilerini bağımsız bir yaşam sürdürebilmeleri öğretmek önemlidir. Self servis becerileri öğretim programına başlamadan önce, çocuğun her bir beceriyi öğrenmesine yardımcı olmak için gerekli temel davranışların gerekli olup olmadığını ve gerekli adımların edinilip edinilmediğini veya öğretilmesi gerektiğini belirlemeniz gerekir. Hedefler belirlerken, tipik gelişimsel çocukların belirli yetenekleri öğrenebildikleri ortalama yaşları da hesaba katmalıyız. 6 yaşına gelindiğinde, tipik bir çocuk kendi kendine hizmet becerilerinin çoğunluğunu kazanmış olmalıdır, ancak her beceri, bir çocuğun belirli bir yeteneği öğrendiği anı etkileyen çevresel faktörler ile oldukça geniş bir kronolojik aralıkta yer almaktadır.

Tuzluk oyunu ile öğrenme

Birçok bilim adamı öğrenmeyi değişik şekillerde tanımlasa da genel olarak öğrenme, "deneyimler sonucunda sürekliliği göreceli davranış değişikliği" olarak tanımlamaktadır. Günümüzde birçok etkili öğrenme vardır. Ancak hemen hemen hepsinin ortak özelliği öğrenci merkezli olması ve yaparak öğrenme temeline dayanmasıdır. Bilgiyi sunarken ne kadar fazla kanal işin içine katılır, çocuklara öğrendiklerini ifade edebilmek için ne kadar çok seçenek sunulursa, çocuklar bu konuyla daha çok ilgilenecek, motive olacak ve kendilerini rahat hissedeceklerdir. Kâğıttan tuzluk ile oyunla çocukların eğlenmesi, hareketi hissetmesi, öğrendiklerini pekiştirmesi, el-göz koordinasyonu sayesinde görsel, işitsel ve kinestetik kanallarını çalıştırması amaçlanmıştır. Matematik dersinde sayıları ve basit işlemleri eğlenceli bir şekilde öğretmek amaçlanmıştır.

BENİM BAHÇEM

Çocukların günlük yaşantılarında uygulayabilecekleri toplumsal yaşama adaptasyon ve bağımsız yaşam becerileri ve sorumluluk kazanabilecekleri bir çalışma

Sihirli Kağıtlar

Origami çocuk için ilk başta oyundur. Faydalı bir oyunun amacı, eğlendirmesinin yanında eğitmesidir de. Origami öğrenilmesi zorunlu bir dersten çok , bir oyun olarak algılandığı için çocuk için etkili eğitsel bir araç olacaktır. Origami tekrar eden eylemlerle şematik öğrenmeye örnek oluşturur. Ayrıca yaptığı işin estetik yönü çocuk için önemli hale gelir. Çocuk önceden videosu izletilen objeyi yapmak için dikkatini yoğunlaştıracak, modeli izleyecek, talimatları dinleyip yerine getirecektir. Bu uygulama çocuğun sonuca varmak için sabırlı olmak gerektiğini öğrenmesini amaçlamanın yanında, diğer insanlarla iletişim kurmayı, gözlem ve işbirliği yapmayı, yardımlaşma duygularının gelişmesini amaçlamaktadır.

: Kapsayıcı bir ortamda otistik 6 yaşında bir çocuk ile çalışmak - Sredets Belediyesi Cildren Complex / Anaokulu “Daga” - Debelt

Anaokulu “Daga (Rainbow)” dan takım için en önemli şey - Debelt, Sredets, gruba dahil edilmesini sağlamak için çocuğun bireysel ihtiyaçlarına göre destekleyici ve uyarlanmış bir ortam yaratmaktı. Otizm) “Daga (Rainbow)” da (KG) - Debelt, aile, uzmanlar ve anaokulundaki öğretmenler arasında güven ve işbirliği kurmak çok önemliydi. Uygulama, gruptaki veliler ve öğretmenlerin her tarafın koordinasyon ve uyum sürecinde aktif olarak yer aldıklarında, çocuğun ilerlemesi açısından önemli ilerlemeler kaydedilebileceğini göstermiştir. Çocuğa oyun, eğitim ve günlük etkinliklere katılımını kolaylaştırmak ve kabul edilemez davranışların düzeltilmesine, yeni uyarlanabilir modellerin geliştirilmesine ve iletişim kolaylığına yardımcı olmak için grup çalışması sırasında yardımcı olunmuştur. Çocuğun ihtiyaçlarına bağlı olarak öğretmenler kaynak öğretmenle…

Kum saati

Bu etkinlik otizmli öğrencilerin rahatlamasını sağlayan kum havuzunun eğitim ortamına çevrilmesi, öğrencinin rahat olduğu ortamda odaklanma süresinin uzatılması ve uzayan bu sürenin diğer derslere de olumlu katkı sağlaması amacıyla uygulanmıştır

KALEM TUTMAYI ÖĞRENİYORUM

Öğrencinin akademik beceriler kazanması,kalemi doğru şekilde tutması, kullanması, çizme ve yazma faaliyetleri için ayrıca el ve göz koordinasyonu becerilerinin geliştirme amacıyla hazırlanmış bir uygulamadır. Bu etkinlik yapılırken arı şarkısı öğretildi. Yaz geldi, Çiçekler açtı, Arılar hep çalıştı, Arı Vız Vız Vız, diye sevinir.

Video senaryosu

Video modelleme, hedefe yönelik bir davranış veya beceriyi modelleyen bir kişinin videosunu izleyerek ve daha sonra izlenen davranış / beceriyi taklit ederek gerçekleşen görsel bir öğretim yöntemidir. Otizmli çocuklara ve öğrencilere çeşitli becerileri öğretmek için kullanılan yöntemlerden biridir. Video modelleme bir görselleştirme biçimidir ve çocukların görevi anlamasına ve başarılı bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olur.

Süreç şemaları

Süreç şemaları, otizmli bir çocuğun eksik iç senaryosunu telafi etmek için yaratılmış bir senaryo ile görsel bir destektir. Kendini destekleme, hijyen, ev işi, yemek hazırlama, çalışma becerileri: Destek şemalarını destekleyebiliriz. Süreç şemalarının amacı bağımsızlığı sağlamaktır, dolayısıyla kişi başkalarının yardımına dayanmaz. Süreç şemalarının amacı sürecin detaylı bir şekilde görselleştirilmesi değil, sürecin tamamlanmasında bağımsızlığını maksimize eden süreç şemalarıdır.

Varşova'da ana akım ilkokulda ASD - AS ile bir öğrenci

Bu çalışma, ASNİ - semptomlar (Otizm Spektrum Bozukluğu - Asperger sendromu), iletişim ve dikkat eksikliği, agresif de dahil olmak üzere dürtüsel davranış gibi bir seri ortaya çıkaran 11 yaşındaki bir çocuk hakkındadır. Zorba çekiyor - kendi şartlarına göre çalışıyor. Çocuğun işin sakin bir sonu ile ilgili zorlukları var ve öfke ile yetersiz tepki veriyor. Üzüntü, merhamet, utanç ve suçluluk gibi farklı duyguları anlamakta ve hissetmekte zorlanmaktadır. Okulumuzda (sadece Varşova'da değil, Polonya'da da en büyük ilkokullardan biri), bu tür çocuklar genellikle sınıfta her zaman özel eğitim ihtiyaçları olan çocuklarla çalışan bir asistanın bulunduğu entegre sınıflara katılmaktadırlar. Ayrıca, otizm teşhisi konan bir çocuğun “gölge” (genellikle bir psikolog) olarak adlandırılan özel bir asistanı vardır. Çocuk, sadece derslerde değil, aynı zamanda molalarda da maksimum destek ve yardım alır.

ASD öğrencileriyle iyi uygulamaları öğrenmek için Job Shadowing

Öğretim uygulaması gözlemi, uzun süreli etkilerle derin ve etkili bir eğitim aktivitesidir. Sınıflarda ve okullarda farklı öğretim uygulamalarının öğrenilmesini sağlar ve teşvik eder ve öğretmen eğitimine katkıda bulunmanın güvenilir bir yoludur. Öğretmenlik uygulaması gözlemi, Valencia CEFIRE'de yaptığımız deneysel uygulamalardan biridir. En iyi geri dönüşler ve öğretmenler üzerindeki etkisi. Temel amaçlardan biri, öğretmenlerin dinlenebileceği ve farklı eğitimsel yönlerini paylaşma ve yansıtmalarını sağlayan zamanlar yaratmaktır. Bu, okullar arasında en başarılı eğitim uygulamalarını paylaşabilecekleri bir diyalogu teşvik eder. Öğretim uygulaması gözlemi, bir dersi nasıl gerçekleştirdiğini veya yapılması beklenen iş ile ilgili bir eğitim faaliyetini nasıl gözlemlediğini gözlemleyerek bir zaman harcamayı içerir. Bir dersi gösteren bir öğretmene sahip olmak ve…

Ortaklarımız

Bu yayının hazırlanmasına yönelik Avrupa Komisyonu desteği, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriklerin bir onayını teşkil etmez ve burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından Komisyon sorumlu tutulamaz.

İnternet bağlantısı yok